Общи части

Sofia Park Villas разполага с богати на зелени площи общи части, включващи:

  • пешеходни алеи и зони за отдих;
  • детска площадка;
  • зони за спорт;
  • контрол на достъп.

Професионално управление и поддръжка:

  • 24-часова охрана и видеонаблюдение;
  • почистване, сметоизвозване и поддръжка на общи части, алеи и улици;
  • поддръжка и напояване на зелени площи;
  • гаранционна поддръжка на сградите и системите в тях.

Допълнителни услуги:

  • поддръжка на къщите и прилежащите им системи.