Управление и поддръжка

За живущите в комплекса Sofia Park Villas е осигурено професионално управление и поддръжка от високо-квалифицирани специалисти в следните области:

  • 24-часова охрана и видеонаблюдение;
  • почистване, сметоизвозване и поддръжка на общи части, алеи и улици;
  • поддръжка и напояване на зелени площи;
  • гаранционна поддръжка на сградите и системите в тях.