Контакти

Адрес:
ж.к. София парк, Търговска зона, сграда 16 Б, офис 7
Телефон: +359 894 618 638
E-mail: info@sofiaparkvillas.com

 

 

 

Този уеб сайт е изготвен от София Парк Вилас АД единствено с рекламна и маркетингова цел. Заинтересованите лица трябва да потърсят допълнително уверение за точността на информацията. София Парк Вилас АД не носи отговорност за вреди, както за загуби, така и за пропуснати ползи, претърпени в резултат на използването на този сайт.