print | close


Garitage Investment Management EOOD е компания, специализирана в управлението на инвестиционни проекти. Компанията има опит и се фокусира върху инвестиции в секторите недвижими имоти, агропроизводство и образование.  В портфолиото на компанията са включени както проекти за жилищни комплекси от затворен тип, така и офис паркове с търговски зони, образователни и спортни центрове.

close